Plantmateriaal

 

De Commissie zaad- en plantsoenvoorziening van het Bosschap houdt  zich bezig met het bevorderen van de zaad- en plantsoenvoorziening in Nederland zodat deze is afgestemd op de kwantitatieve en kwalitatieve behoeften van de gebruikers.

Advisering en besluitvorming rondom Rassenlijst Bomen
Voor de groei van bomen heb je aan lange adem nodig. Juist daarom is het belangrijk voor een verantwoorde, duurzame aanleg van bos, landschap en stedelijk groen om het juiste uitgangsmateriaal te gebruiken: dus het juiste plantsoen. Daarvoor is de 'Rassenlijst Bomen' een uitstekend hulpmiddel. Sinds 28 september is de Rassenlijst Bomen digitaal. De Rassenlijst Bomen bevat een schat aan informatie over de genetische kwaliteit van bomen en de kwaliteitsborging van uitgangsmateriaal.

Het Bosschap geeft advies aan de Raad voor plantenrassen, die de Rassenlijst Bomen uitgeeft, over voorstellen voor wijzigingen in de Rassenlijst Bomen. Dit advies heeft betrekking op de zogenaamde richtlijnsoorten. Dit zijn 47 soorten die genoemd staan in de EU Richtlijn (1999/105/EEG) betreffende het in de handel brengen van bosbouwkundig teeltmateriaal. Het gaat hierbij om soorten die van belang zijn voor de bossen in Europa.

In de Rassenlijst Bomen wordt ook nadrukkelijk aandacht besteed aan bomen die een autochtone Nederlandse herkomst hebben. Veel van deze soorten vallen niet onder de EU Richtlijn en voor deze soorten besluit het Bosschap of uitgangsmateriaal wel of niet wordt opgenomen in deze Rassenlijst Bomen.

Wilt u zaadbronnen en zaadgaarden aanleggen en uw opstanden op laten nemen in de Rassenlijst Bomen?

Eisen aan de aanleg van zaadbronnen en zaadgaarden.

Aanvraagformulier voor opname in de Rassenlijst Bomen downloaden.

Richtlijn 1999/105/EG betreffende het in de handel brengen van bosbouwkundig teeltmateriaal
Rassenlijst Bomen
Raad voor Plantenrassen
Keuringsdienst Naktuinbouw
Anthos
LTO Vakgroep Boom- en vaste plantenteelt

Meer informatie
Centrum voor Genetische bronnen Nederland (CGN) via Sven de Vries

 

 

» Naar Bedrijfsvoering overzicht
 

Postadres:

Postbus 65
3970 AB Driebergen
algemeen@bosschap.nl

 

Bezoekadres:

Princenhof Park 9
3972 NG Driebergen
T (030) 69 30 130

2013 BOSSCHAP

Disclaimer
Sitemap
All rights reserved.