Registratie

 

Voordelen registratie

Registratie bij het Bosschap brengt diverse voordelen met zich mee.
We hebben deze voordelen voor u op een rij gezet.

Voor wie is registratie bij het Bosschap verplicht?

Conform de Registratieverordening 2010 van het Bosschap is registratie bij het Bosschap verplicht voor:

  • Eigenaren (erfpachters/vruchtgebruikers) van 5 of meer hectare bos en/of natuur, die vallen onder de werkingssfeer van het Bosschap
  • Bosaannemingsbedrijven met een jaaromzet aan boswerk van € 11.345 of meer.

U kunt zich als eigenaar aanmelden middels het registratieformulier voor eigenaren en als aannemer kunt u het registratieformulier voor aannemers gebruiken.

Via de webportal kunt u uw contact- en registratiegegevens inzien en wijzigen.

Wat houdt de werkingssfeer van het Bosschap in?
Of iemand onder de werkingssfeer van het Bosschap valt, is uitgewerkt in het bestuurlijke besluit 'Werkingssfeer Bosschap'. Uitgangspunt hierbij is dat er bedrijfsmatig gehandeld wordt met betrekking tot het bos- en/of natuurterrein in eigendom. Bedrijfsmatig handelen uit zich onder andere in beheer op planmatige, administratieve en/of organisatorische wijze. U kunt snel en eenvoudig bepalen of u binnen de werkingssfeer van het Bosschap valt met behulp van de Checklist Werkingssfeer'

Vindt u dat de werkingssfeer van het Bosschap aangepast dient te worden?
U kunt een verzoek indienen aan de hand van het protocol, Behandeling van verzoek wijziging werkingssfeer Bosschap

Wat verstaat het Bosschap onder bos en natuur?
Voor de registratie bij het Bosschap wordt gebruik gemaakt van de beheertypen volgens de Index Natuur en Landschap. Hiermee sluit het Bosschap aan bij de taal van bos- en natuureigenaren in Nederland.

Wat betaal ik voor registratie bij het Bosschap?
Aan de registratie is een heffing verbonden. In het document over de heffing kunt meer lezen over de achtergrond en hoogte van de heffing. Registreren bij het Bosschap kent verschillende voordelen.

Kan ik mij vrijwillig registreren en zo ja, zijn hier kosten aan verbonden?
Eigenaren met minder dan 5 hectare bos en/of natuur en bosaannemingsbedrijven met een omzet van minder dan € 11.345 kunnen zich op vrijwillige basis registreren. Zij profiteren dan ook van de voordelen van aansluiting bij het Bosschap. Verdere voordelen van aansluiting bij het Bosschap kunt u lezen in het bijbehorende document.

Kan ik mijn "lidmaatschap" bij het Bosschap opzeggen?
Het Bosschap is een publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie. Op basis van deze wettelijke status is iedereen met 5 of meer ha bos en/of natuur in zijn bezit verplicht zich bij het Bosschap te registreren. Ook bosaannemers met een omzet van meer dan € 11.345 zijn verplicht zich te registreren bij het Bosschap. Een onderneming kan zich alleen afmelden als:

  • Men (een deel van) zijn/haar eigendommen verkoopt, waardoor men minder dan 5 ha bos/natuur in eigendom heeft.
  • Er bomen zijn gekapt en er geen herplantplicht op de betreffende percelen rust, waardoor het totaal aantal ha's bos en- of natuur in eigendom minder dan 5 ha wordt.
  • De omzet van het bosaannemersbedrijf lager is dan € 11.345.Het bosaannemingsbedrijf wordt beëindigd of verkocht.

Bij wie kan ik terecht voor vragen over mijn registratie?
Als u vragen heeft m.b.t uw (toekomstige) registratie bij het Bosschap, dan kunt u deze stellen via registratie@bosschap.nl of u kunt bellen met Anitra van de Haar 030-6981084 (niet op woensdag).

» Naar Bedrijfsvoering overzicht
 

Postadres:

Postbus 65
3970 AB Driebergen
algemeen@bosschap.nl

 

Bezoekadres:

Princenhof Park 9
3972 NG Driebergen
T (030) 69 30 130

2013 BOSSCHAP

Disclaimer
Sitemap
All rights reserved.