Groene waterschapsbestuurders

 

Het algemeen bestuur van een waterschap wordt voor vier jaar gekozen en bestaat uit 30 zetels. Deze zetels zijn verdeeld over verschillende belangencategorieën, namelijk 'Ingezetenen', 'Ongebouwd', 'Natuurterreinen' en 'Bedrijven'. Alleen voor de categorie 'Ingezetenen' zijn waterschapsverkiezingen, waar partijen met kandidaten aan meedoen. De overige zetels zijn zogenaamde geborgde zetels. De bos- en natuureigenaren worden vertegenwoordigd in de categorie 'Natuurterreinen'.   

Benoeming waterschapsbestuurders
In de nieuwe Waterschapswet is het Bosschap verantwoordelijk voor de benoeming van de geborgde waterschapsbestuurders voor de categorie natuurterreineigenaren. Deze geborgde waterschapsbestuurders behartigen de belangen van de natuureigenaren in hun waterschap. Deze groene geborgde waterschapsbestuurders zitten sinds 1 januari 2009 in de nieuwe waterschapsbesturen. In principe nemen de waterschapsbestuurders 4 jaar lang zitting in het algemeen bestuur van het waterschap. Echter, op 6 juli 2012 heeft de Tweede Kamer een noodwet aangenomen om de waterschapsverkiezingen uit te stellen naar 2014. Er is een regeling getroffen voor waterschappen die vanwege fusie een overgangsbestuur nodig hebben. In het regeerakkoord wat op 29 oktober 2012 is gepresenteerd, is te lezen dat de waterschapsverkiezingen gaan plaatsvinden op de dag van de verkiezingen voor de provinciale staten, dit zou 4 maart 2015 zijn.

 

» Naar Bedrijfsvoering overzicht
 

Postadres:

Postbus 65
3970 AB Driebergen
algemeen@bosschap.nl

 

Bezoekadres:

Princenhof Park 9
3972 NG Driebergen
T (030) 69 30 130

2013 BOSSCHAP

Disclaimer
Sitemap
All rights reserved.