Nieuwsbrief:

 

  Nieuwsbrief Bomen - Bosschap november 2013
  BOMEN
  Aanmelden nieuwsbrief | Afmelden nieuwsbrief | Klik hier als deze e-mail niet correct wordt weergegeven
   
  Geef uw registratiegegevens door!
   
  Alle product- en bedrijfschappen, waaronder het Bosschap, worden per 1 januari 2015 opgeheven. Daarom wikkelt het Bosschap in 2014 de laatste verplichtingen af. In de tweede week van januari 2014 ontvangen aangeslotenen de laatste heffingsaanslag van het Bosschap. Voor eigenaren van bos en/of natuur is deze heffingsaanslag gebaseerd op eigendomsgegevens zoals deze bij het Bosschap op 1 januari 2013 bekend waren. Indien u als aangeslotene (een deel van) uw bos en/of natuur na deze datum verkocht heeft, geeft u dit dan uiterlijk 1 december 2013 door via 
   registratie@bosschap.nl 
   
   
  Praktijkadvies biomassa voor particulieren binnenkort beschikbaar
   
  Op dit moment wordt het nieuwe praktijkadvies voor particulieren ‘verwarmen op eigen hout?’ gedrukt. Dit praktijkadvies biedt een stap-voor-stap aanpak voor particulieren die overwegen om over te stappen op een op eigen hout gestookte kachel of ketel. Aan de hand van tips en tops uit het praktijkadvies kunnen zij komen tot een weloverwogen besluitvorming rond de aanschaf van een houtkachel of houtketel. Elke bij het Bosschap geregistreerde eigenaar van bos en/of natuur ontvangt binnenkort een exemplaar per post. Wilt u ook een gedrukt exemplaar ontvangen? Stuur dan een mail aan algemeen@bosschap.nl.
  lees verder
   vandijk@bosschap.nl 
   
   
  Uitspraak hoger beroep voorbeeldzaak Lonneker
   
  Op 19 november 2013 heeft de rechtbank uitspraak gedaan in het hoger beroep in de voorbeeldzaak Lonneker. Hierbij is Natuurmonumenten in het gelijk gesteld en is de eerdere uitspraak van deze zaak van rechtbank Zwolle-Lelystad vernietigd. In 2014 vinden de zittingen in hoger beroep plaats van de voorbeeldzaken Reitdiep en Volgerland. De exacte data zijn op dit moment nog niet bekend. Tot die tijd is de afspraak dat waterschappen de bezwaren op de aanslagen waterschapslasten aanhouden voor de betreffende natuurbeheertypen. 
  lees verder
   vandijk@bosschap.nl 
   
   
  Bosschap geeft exemplaren van biomassamagazine weg
   
  Het magazine 'biomassa uit natuur & landschap' bevat beschrijvingen van negentien projecten en experimenten waarin het creëren van waarde met 'groene biomassa' uit het landschap centraal staat. Dit magazine is het eindproduct van een Community of Practice over biomassa uit natuur en landschap, waarin kennis- en onderwijsinstellingen samenwerkten. Het Bosschap heeft ook meegewerkt aan de totstandkoming van dit magazine en mag daarom 50 exemplaren weggeven. Ook een exemplaar ontvangen? Geef dit door via
   algemeen@bosschap.nl 
   
   
  VBNE krijgt een gezicht
   
  Sinds 25 september 2013 participeren Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, de Federatie Particulier Grondbezit, De12Landschappen en het ministerie van Defensie gezamenlijk in de Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren (VBNE). Het bestuur van de VBNE bestaat uit: 

  Naam

  Organisatie

  Maurits van den Wall Bake  Onafhankelijk voorzitter van de VBNE
  Sylvo Thijsen Vertegenwoordiger Staatsbosbeheer
  Teo Wams Vertegenwoordiger Natuurmonumenten
  Hank Bartelink Vertegenwoordiger De12Landschappen
  Annette ter Kuile Vertegenwoordiger Federatie Particulier Grondbezit
  Frans Borgonje Vertegenwoordiger Ministerie van Defensie

  Het bestuur wordt ondersteund door een werkorganisatie waarvan Evelien Verbij per 1 november 2013 is aangesteld als directeur. 

   e.verbij@vbne.nl   twitter.com 
   
   
  Nature fits all : natuur past bij iedereen!
   
  In de sector bos en natuur is sprake van vergrijzing onder de werknemers. Om jongeren te werven in de groene sector te gaan werken is de campagne Nature fits all opgestart. Dit is een campagne van verschillende organisaties uit de sector bos en natuur: Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, De 12 Landschappen, AVIH, Bosschap en de onderwijsinstellingen Helicon en Hogeschool Van Hall Larenstein. Via de website van nature fits all en de facebookpagina wordt geprobeerd zoveel mogelijk jongeren te bereiken.
   bouma@bosschap.nl 
   
   
  Animatiefilmjes eikenprocessierups, ziek door vogels en bijen- en wespensteken
   
  Stigas heeft, in opdracht van het Bosschap, drie korte filmpjes gemaakt. Ze gaan over de eikenprocessierups, ziek door vogels en bijen- en wespensteken. Ziekten die mensen die in het bos en de natuur werken, kunnen oplopen. De filmpjes duren elk ongeveer één minuut en beschrijven met name wat iemand moet doen om ze te voorkomen. Alle filmpjes staan op youtube. Bekijk ze en deel ze met zoveel mogelijk mensen in uw omgeving! Voor meer informatie kunt u terecht bij Mirjam de Groot van Stigas.
  lees verder
   mirjam.de.groot@stigas.nl 
   
   
  Bestrijding Cotoneasters, watercrassula e.a.
   
  Invasieve exoten worden wereldwijd als een van de belangrijkste problemen voor behoud van de biodiversiteit gezien. Wachten tot een invasieve exoot daadwerkelijk toeneemt in een gebied en het sterk negatieve effect op de biodiversiteit zichtbaar is, betekent vrijwel altijd een zeer moeizame bestrijding met veel benodigde inzet. Belangrijke knelpunten bij de bestrijding van invasieve exoten zijn het gebrek aan kennis van bestrijdingsmethoden en het ontbreken van een effectieve gezamenlijke aanpak met naburige beheerders. Daarom heeft het Bosschap twee nieuwe praktijkadviezen opgesteld: voor de bestrijding van grootbladige Cotoneasters en watercrassula
  lees verder
   reichgelt@bosschap.nl 
   
   
  Terugblik biomassa bijeenkomsten
   
  Eind oktober hebben het Bosschap en de AVIH drie netwerkbijeenkomsten georganiseerd om mensen uit de keten van biomassaproductie tot en met biomassagebruik met elkaar in contact te brengen en ervaringen uit te wisselen. Op het programma stonden geen presentaties, maar twee workshops waarin verdieping op bepaalde onderwerpen plaatsvond. Deelnemers werden in kleinere groepen ingedeeld en op een leuke manier gestimuleerd om kennis uit te wisselen.

  lees verder
   vandijk@bosschap.nl 
   
   
   
  Nieuw verschenen:
   

   

  Op 28 november 2013 zal op TenderNed een nieuw OBN onderzoek worden gepubliceerd in een openbare aanbestedingsprocedure. Het gaat om het onderzoek 'Effecten van begrazing op het halen van Natura2000-doelen en het verhogen van veiligheid in de uiterwaarden'

   
   
  footer www.bosschap.nl www.natuurportal.nl
 • Nieuwsbrief Bomen - Bosschap november 2013
 • Nieuwsbrief Bomen - Bosschap oktober 2013
 • Nieuwsbrief Bomen - Bosschap september 2013
 • Nieuwsbrief ErBo september 2013
 • Nieuwsbrief Bomen - Bosschap augustus 2013
 • Nieuwsbrief Bomen - Bosschap juli 2013
 • Nieuwsbrief Bomen - Bosschap juni 2013
 • Nieuwsbrief Bomen - Bosschap mei 2013
 • Nieuwsbrief Bomen - Bosschap april 2013
 • Nieuwsbrief Bomen - Bosschap maart 2013

 

Postadres:

Postbus 65
3970 AB Driebergen
algemeen@bosschap.nl

 

Bezoekadres:

Princenhof Park 9
3972 NG Driebergen
T (030) 69 30 130

2013 BOSSCHAP

Disclaimer
Sitemap
All rights reserved.