Kennisnetwerk OBN (Ontwikkeling en Beheer Natuurkwaliteit)

 

Het Kennisnetwerk Ontwikkeling en Beheer Natuurkwaliteit (OBN) houdt zich bezig met natuurherstel, Natura 2000, inrichting en soortenbeleid. Daarnaast wordt daar waar mogelijk een koppeling gemaakt met andere maatschappelijke belangen zoals hoogwater, waterconservering, veiligheid en zeespiegelstijging en klimaatverandering.

Essentieel voor OBN onderzoek is dat de onderzoeken resulteren in concrete herstelmaatregelen zodat terreinbeheerders de natuur kunnen herstellen en/of de natuur verder kan worden ontwikkeld. Bovendien wordt gestreefd naar samenwerking met andere organisaties en programma's zoals het Deltaprogramma, Stichting Toegepast onderzoek waterbeheer (Stowa), Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) en Kennis voor klimaat.

Het OBN-netwerk bestaat uit zeven deskundigenteams en een expertisegroep waarin zowel onderzoekers als terreinbeheerders zitten:

U kunt contact opnemen met de secretarissen als u over het desbetreffende landschap een adviesaanvraag wilt indienen.

Het Bosschap coördineert het Kennisnetwerk OBN en draagt zorg voor het aanbesteden van OBN onderzoeken. Dit gebeurt in principe via TenderNed- de website voor openbare aanbestedingen in Nederland.

 

» Naar Bijhouden Vakkennis overzicht
 

Postadres:

Postbus 65
3970 AB Driebergen
algemeen@bosschap.nl

 

Bezoekadres:

Princenhof Park 9
3972 NG Driebergen
T (030) 69 30 130

2013 BOSSCHAP

Disclaimer
Sitemap
All rights reserved.