Gedragscodes bos en natuur

 

Om beheerders een hulpmiddel te geven om zo zorgvuldig mogelijk met de wet en de natuur om te gaan, heeft het Bosschap in samenwerking met andere belanghebbende partijen de Gedragscode Bosbeheer (2010) en de Gedragscode Natuurbeheer (2009) opgesteld. Deze zijn door de minister van Economische Zaken goedgekeurd. De gedragscodes maken de kans op het verstoren van dieren bij werkzaamheden in bos of natuur zo klein mogelijk.

LET OP! Er is een nieuwe versie van de gedragscode bosbeheer van kracht (december 2012). De belangrijkste wijziging betreft de checklist, deze dient 2 jaar bewaard te worden.

 

» Naar Wet- & Regelgeving overzicht
 

Postadres:

Postbus 65
3970 AB Driebergen
algemeen@bosschap.nl

 

Bezoekadres:

Princenhof Park 9
3972 NG Driebergen
T (030) 69 30 130

2013 BOSSCHAP

Disclaimer
Sitemap
All rights reserved.